צילום: דב גרינבלט

שאלות נפוצות

שנתון האוטובוס של כל חברת הסעה אחרת יהיה 10 שנים החל משנת הייצור, כאשר אם שנת הייצור היא בשנת 2002 אזי הוא רשאי להסיע תלמידים עד סוף אוגוסט 2013

גיל אוטובוס של המועצות האזוריות לא יעלה על 14 שנה.

גיל אוטובוס ממוגן לא יעלה על 15 שנים.

גיל האוטובוס נקבע ע"י תאריך הבעלות הנמצא ברישיון האוטובוס ולא לפי שנת הייצור.

*ברישיונות לנהגים שהוצאו לפני שנת 1996 - צריך להיות כתוב במפורש שמאושר להם להסיע ילדים. *ברישיונות לנהגים שהוצאו לאחר שנת 1996 לא מצויין האם הנהג רשאי להסיע ילדים, שכן כל נהגי האוטובוס אשר קיבלו רישיון החל משנה זו רשאים להסיע תלמידים.
מספר התלמידים באוטובוס לא יעלה על מספר המושבים. על התלמידים להיות בישיבה במהלך הנסיעה. גם על מבוגרים אסורה העמידה בזמן הנסיעה.

מאושר רק בתנאי שלא נדרשים לשלב הנסיעה מלווים רפואיים, חמושים או רכב ממוגן.

לכן לא ניתן לנסוע בתחבורה ציבורית/מונית/רכב פרטי כאשר ישנה נסיעה באיוש, נסיעה בכבישי הדרום או עוטף עזה, וכן בנסיעת גני ילדים.

הגדרת רכב פינוי: "רכב המאפשר הובלת פצוע בשכיבה על גבי אלונקה".

  1. במהלך הטיול - חובת המצאות רכב הפינוי במרחק הקרוב ביותר שניתן מהמטיילים (דהיינו, נקודת תחילת המסלול בתחילת היום ונקודת סיום המסלול בהמשך היום).
  2. בלינת שטח - על רכב הפינוי (אחד) להיות עם הקבוצה.
  3. בטיולים נודדים: כאשר רכב הפינוי לא יכול להיות עם המטיילים, יוגדר רכב פינוי שיעמוד בכוננות למקרה הצורך במרחק של שעה נסיעה מחניון הלילה, ויהיה זמין להגיע לקבוצה במקרה הצורך.
  4. אין צורך ברכב פינוי בטיולים בישובים ואתרים עירוניים.