מצורף מתווה טיולי משרד-החינוך בקישור, ראו מפה מעודכנת אזורים מאושרים לטיול "חרבות ברזל" באשף מסלולים.