צילום: דב גרינבלט

אבטחה

אבטחה חמושה בטיול

1. ההנחיות והקריטריונים להכשרת מאבטחי טיולים ניתנים על ידי משטרת ישראל, ומשרד החינוך פועל על פיהן.

2. מאבטח חמוש 

מאבטח (מי שעומד בקריטריונים של משטרת ישראל והוא בוגר שירות צבאי ברמת רובאי 03 לפחות) שנשכר מחברת אבטחה וביצע הכשרה כמאבטח טיולים, בהתאם להנחיות המשטרה במתקן/במטווח שאושר על ידי המשטרה, ונושא תעודת מאבטח בתוקף החתומה על ידי משטרת ישראל;

3. הציוד למאבטח

 •  אקדח עם התקן/נשק ארוך המאושרים על ידי משטרת ישראל/חטיבת האבטחה, בהתאם לסוג ההכשרה ורשיון הנשק
 •  התקן לאקדח
 •  רצועות לאקדח עם התקן ולנשק הארוך
 •  פונדה למחסניות
 •  2 מחסניות מלאות בכדורים; בנשק מסוג קרבין - שלוש מחסניות**
 •  תלבושת חברת האבטחה
 •  כובע זיהוי צהוב עם כיתוב ביטחון

4. המסמכים שיהיו בידי המאבטח

 •  רשיון נשיאת נשק
 •  תעודה מזהה
 •  אישור מהמשטרה על העדר רישום עברות מין (אפשר להסתפק במכתב הצהרה של בעל החברה המעסיקה)
 •  דף הוראות פתיחה באש
 • תעודת מאבטח טיולים בתוקף החתומה על ידי משטרת ישראל עם פס צהוב
 • הוראות אחזקת נשק.

5. סדר הפעולות למאבטח

 • התייצבות בבית הספר בפני אחראי הטיול
 • ביצוע סריקה של מקום כינוס התלמידים
 • סריקת האוטובוס – פנים וחוץ – ותאי המטען לפני כל עלייה של התלמידים
 • התמקמות בנקודת תצפית לאבטחת עליית התלמידים לאוטובוס
 • התמקמות בקדמת האוטובוס
 • בכל חניית אוטובוס וירידת תלמידים – ביצוע סריקה לפני הורדת הילדים
 • במהלך הטיול/הסיור הרגלי – צעידה בראש הקבוצה, לאחר המדריך/המחנך - בקבוצה ששיש בה רק מאבטח אחד
 • בטיול שיש בו כמה מאבטחים - הצבת מאבטח בראש הקבוצה אחרי המדריך, מאבטח בסוף הקבוצה/הטור ויתר המאבטחים בתוך הקבוצות/הטור.

6. מאבטח בטיול יכול לשמש גם

 •  מורה לשל"ח שקיבל נשק ממשרד החינוך או מהרשות, והוא נושא תעודה המאשרת לו לשאת נשק בתפקיד וביצע הכשרה של מאבטח טיולים על פי הנחיות חטיבת האבטחה במשטרת ישראל ונושא תעודה בתוקף המעידה על ביצוע ההכשרה החתומה על ידי משטרת ישראל;
 •  רכז ביטחון של תנועות הנוער הנושא נשק מהרשות והוא בעל תעודה המאשרת לו לשאת את הנשק בתפקיד וביצע הכשרה על פי הנחיות משטרת ישראל/חטיבת האבטחה ונושא תעודה בתוקף המעידה על ביצוע ההכשרה והחתומה על ידי משטרת ישראל.

7.  האבטחה באקדח עם התקן מייצב/ נשק ארוך קנה

 • אבטחתם של הטיולים עם נשק ארוך או עם אקדח עם התקן מייצב תהיה כאשר הנשק נמצא על המאבטח בהצלב.
 • האקדח עם ההתקן המייצב לא יהיה נצור, ותהיה מחסנית אחת בכלי ואחת במכנסים או בצולבת.
 • הנשק הארוך יהיה במצב נצור, ותהיה מחסנית אחת בכלי ואחת במכנסים או בצולב

8.  כפל תפקידים

 •  בכל טיול המאבטח יכול לשמש גם כמגיש עזרה ראשונה.
 •  חובש אינו יכול לשמש בכפל תפקיד, גם כמאבטח.
 •  מורה לשל"ח יכול לשמש מדריך וגם מע"ר ו/או מאבטח.

9. תדרוך המאבטחים ובדיקתם על ידי אחראי הטיול

 • אחראי הטיול יבדוק את המאבטחים בהתאם למפורט לעיל.
 • האחראי לטיול יוודא שכל מאבטח בטיול יימצא בכל אחד משלבי הטיול במקום שייקבע על ידי אחראי הטיול ויענה על הדרישות האלה:
  •  כלי הנשק והתחמושת יהיו בידיו במשך הטיול, בעת נסיעה, הליכה או חנייה.
  •  הוא יוודא שלא תהיה לתלמידים כל גישה לנשק או לתחמושת.

10. נוהלי הביטחון בחניון

 • הגדרת חניון: חניון לילה/יום הוא מקום המשמש למטיילים לחנייה במהלך היום או ללינת לילה.
 • אישור הלשכה לתיאום טיולים: 
  •  מארגני טיול המבקשים לחנות בחניון לילה חייבים לקבל אישור על גבי טופס האישור של הלשכה לתיאום טיולים לאחר שיציינו בבקשתם את מיקומו המדויק (נ"צ בת 10 ספרות וציון טופוגרפי תואם).
  • הלשכה לתיאום טיולים היא הגורם המאשר את השהייה בחניון לאחר בדיקת הנושאים שבאחריותה, כגון כמות מטיילים המאושרת לחניון.
  • על האחראי לטיול שקיבל אישור לינה בחניון לוודא שלא קיימים מפגעים בטיחותיים במקום הלינה. כל שינוי במקום הלינה מחייב קבלת אישור חדש מחדר המצב.
  • הלינה בשמורות טבע, במקום שאינו חניון מאושר על ידי רשות הטבע והגנים, אסורה.
  • לפני הכניסה לחניון הלילה הנמצא בתחום מועצה אזורית וההתארגנות בו יבוצע תיאום טלפוני נוסף עם תחנת המשטרה הקרובה ועם הקב"ט של אותה מועצה אזורית שבמרחבו חונים.
  • לפני הורדת הילדים מהאוטובוס לחנייה/לחניון על המאבטח לבצע סריקה של החנייה/החניון ולאחר מכן להתמקם בעמדה שממנה יוכל לאבטח את הילדים בעת ירידתם מהאוטובוס.
 • אבטחת החניון:
  • האבטחה בחניון לילה יכולה להתבצע גם על ידי מאבטח שאינו מאבטח טיולים, בתנאי שהוא עבר הכשרה בסיסית של 6 ימים לפחות כמאבטח מכל סוג שהוא.
  • בלילה תהיה אבטחה חמושה, והמאבטחים החמושים יהיו בקיאים בהוראות הפתיחה באש ונשיאת נשק שקיבלו בעת ביצוע ההכשרה.
  • המאבטחים החמושים שאינם במשמרת ילונו במרוכז והנשק צמוד אליהם וישמשו כיתת כוננות.
  • המאבטחים ימוקמו באופן שהם יוכלו לשלוט על כל שטח החניון.
  • אחראי הטיול יכין תכנית פריסה של המאבטחים בחניון כמפורט להלן:
  • - עד 100 תלמידים: מאבטח חמוש אחד

   - מ-100 ועד 300 תלמידים: 2 מאבטחים חמושים

   - מ-300 ועד 400 תלמידים: 3 מאבטחים חמושים

   - על כל 100 תלמידים נוספים: מאבטח חמוש נוסף.

  • דגשים לאבטחה בחניון לילה:
   • מאבטח שעבד במהלך היום אינו רשאי לשמש מאבטח בלילה, ולכן יש לדאוג למאבטח נוסף.
   • מאבטח שעבד במשמרת לילה אינו יכול להמשיך ולשמש מאבטח ביום.
   •  מאבטח בחניון לילה יכול להיות גם מאבטח מוסמך רמה-א' ומעלה.
   •  האבטחה בחניון במתכונת לילה מתחילה עם רדת החשכה או עם הגעת הקבוצה המטיילת לחניון.
   •  האבטחה באתר שיש לו רשיון עסק תתבצע בהתאם להנחיות המשטרה המפורטות ברשיון העסק.