עקב עומס טיולים במערכת יתכנו עיכובים במתן האישורים. אין לפנות ללשכה טלפונית בנוגע לטיולים שטרם טופלו, אנא התאזרו בסבלנות עמכם הסליחה. 
 
צילום: דב גרינבלט

הזנת מספר מכשיר איתור לוויני