*** מטיילי משה"ח - אין לקיים טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית (חינוך פורמלי ובלתי פורמלי) - מטיילי משה"ח ***