צילום: דב גרינבלט

שאלות נפוצות

יש להוציא אישור טיול במידה והטיול כולל לפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

 1. כל טיול בשטחים הפתוחים ביום ובלילה.
 2. אטרקציות לסוגיהן.
 3. כל טיול עם לינה או עם פעילות לילה בשטחים הפתוחים. 
 4. כל פעילות באיו"ש כולל נסיעות הנכנסות או היוצאות.
 5. ירושלים בחלקה המזרחי כולל כותל ורובע יהודי.
 6. כל פעילות בשטח או בישובים באזור ביטחוני 1 ( סמוך לגבולות).
 7. גני ילדים בפעילות מחוץ לתחום ישוב המוצא .
כל בקשה שאינה עומדת במאפיינים הנ"ל אינה מחייבת הוצאת אישור ולא תטופל על ידי הלשכה.

 

 

סמל המוסד של כל מוסד חינוכי מודפס על תלושי המשכורת המונפקים לצוות המוסד. בנוסף, ניתן לפנות אל הלשכה לתאום טיולים על מנת לקבל את סמל המוסד. במידה וסמל המוסד אינו מעודכן ב"לשכה לתיאום טיולים", יש להקפיד שאחד מחברי הצוות יצור קשר עם הלשכה ויזין את סמל המוסד במערכת, על מנת שהמוסד יוכל להזין טיולים.

בקשות לאישור בטחוני לטיול יש למלא באתר מוקד טבע . בתום תהליך הזנת הבקשה יש לשלוח את האישור לתאום. הבקשה למעשה עוברת ללשכה לתאום טיולים להמשך טיפול. על האחראי לתאום הטיול לוודא כי בקשתו אושרה ולהנפיק עותק של האישור הביטחוני.

הנחיות משרד החינוך חלות על מטיילים מתחת לגיל 18. מטיילים מעל לגיל זה אינן כפופים להנחיות אלה למעט במקרים הבאים:

 • מטיילי החינוך המיוחד אשר מחויבים בהוצאת אישור ביטחוני ועמידה בהנחיות משרד החינוך.
 • מטיילי בתי הספר ללימוד עברית אשר כפופים להנחיות משרד החינוך.

הלשכה לתאום טיולים מאפשרת הנפקת אישורי טיול למטיילים מסוימים מעל גיל 18, כמפורט להלן:

 • טיולים בהם משתתפים בוגרי תנועות נוער, שנת שירות, קומונרים, מרכזים ורכזים בוגרים - רק במידה ומדובר בטיול הכנה. הנפקת האישור הביטחוני מאפשרת למטיילים לקבל את המידע והשירותים אשר מציע חדר מצב טיולים בזמן טיול.
 • טיולים של תלמידי מכינות קד"צ ואופק, ובתנאי שלמכינה סמל מוסד.

אם הטיול נערך באזור שנמצא באחריות המשטרה יש להגיש בקשה לאישור בטחוני לפחות 10 ימים לפני מועד הטיול. במידה ואתרי הטיול המבוקשים נמצאים באזור שנמצא באחריות הצבא, למשל בשטחי יהודה ושומרון, יש להגיש את הבקשה לאישור הטיול לפחות 14 ימים לפני מועד הטיול.

הלשכה לתאום טיולים עוסקת בתהליך תאום הטיול, טרם היציאה לטיול. חדר מצב טיולים עומד לרשות המטייל עבור ברור והבהרת נהלים, שינויים במסלול הטיול במהלך הטיול, מטעמי בטיחות וביטחון וכן עבור מתן מידע שוטף ועדכני על מצב המסלולים ומזג האוויר. בנוסף, חדר מצב טיולים משמש כמוקד חרום אשר מסייע למטיילים שנקלעו למצוקה במהלך הטיול. יש לציין כי חדר מצב לא יוכל לטפל בטיולים שלא סיימו את תהליך התאום בלשכה לתאום טיולים.

אחראי תאום: אחראי התאום הוא שמגיש את הבקשה לתאום הטיול. הדרישה היא שאחראי התאום יהיה זה שחתום על הבקשה לאישור הטיול .במערכת החינוך יהיה זה בוגר מתוך הצוות הפדגוגי של ביה"ס ובחינוך הבלתי פורמאלי (תנועות נוער למשל) יהיה זה בוגר מעל גיל 18. על אחראי התאום לציין באישור את הפרטים של האחראי בשטח. ניתן כי אחראי התאום יהיה  גם אחראי בשטח.

אחראי טיול בשטח:  בחינוך הפורמאלי, אחראי הטיול יכול להיות כל אחד שמנהל בית הספר מינה מטעמו לתפקיד זה מתוך הצוות הפדגוגי של ביה"ס, ובחינוך הבלתי פורמאלי (תנועות נוער למשל) יהיה זה בוגר מעל גיל 18. כחלק מתפקידו.

אחראי בשטח יהיה אחראי על כל בעלי המקצוע המצטרפים לטיול (מדריך, ליווי חמוש, ליווי רופאי, הורים מלווים, נהג ועוד). בפעילות לינה אחראי הטיול חייב להיות רכז הטיולים של ביה"ס, המורה לשל"ח או מורה שעבר הכשרה של אחראי טיול.

עזרים הקשורים לתכנון טיול ניתן להזמין באגף הביטחון של משרד החינוך בטלפון 02-5602234 .

ווידוא יציאה הוא הצהרת המטייל כי בכוונתו לצאת לטיול. הצהרה זו מתבצעת בערב הטיול באתר מוקד מוקד טבע או באמצעות מסרון הנשלח לאחראי הטיול.
אישור יום טלפוני מחדר מצב נדרש רק במידה ובאחת ההנחיות לאתרים באישור הטיול נכתב במפורש כי המטייל נדרש בכך. בכל מקרה בטרם היציאה לטיול יש לוודא קריאת והבנת כל ההנחיות באישור הטיול.
 

כל טיול שמתקיימים בו אחד משני התנאים הבאים מוגדר כטיול מטעם בית הספר, והוא מחוייב בהוצאת אישור טיול:

 1. הפעילות מתקיימת בימי הלימודים.
 2. בפעילות משתתפים אנשי צוות של בית הספר

כן, אך זה דורש אישור טיול נפרד לכל פיצול, ובו יופיע מספר המטיילים בכל קבוצה, מסלול הטיול הרלוונטי ואחראי הטיול בשטח. על אחראי הטיול לוודא כי ברשות כל קבוצה יש את הליווי הדרוש. יש לציין כי נדרש אישור טיול נפרד רק למסלולים המפוצלים ולא לכל הטיול (לדוגמא, עבור טיול שנתי של שלושה ימים שרק ביום השני יש פיצול, צריך אישורי טיול נפרדים לכל קבוצה רק עבור היום השני ולא עבור כל הטיול)

אם כל הקבוצות שייכות לאותו המוסד – ניתן לאחדם (גם במהלך טיול) וזאת בכדי להקטין את מספר המלווים כאשר כל הקבוצות מטיילות באותו המסלול. עם זאת בכל מקרה במהלך טיול לא ניתן לאחד קבוצות של מוסדות שונים לאותו אישור ביטחוני, ולא ניתן להסתמך על אנשי האבטחה או הרפואה של קבוצה אחרת, כלומר כל קבוצה צריכה לדאוג לאנשי האבטחה והרפואה שלה.