צילום: דב גרינבלט

מטיילי משרד החינוך

החברה להגנת הטבע באמצעות "מוקד טבע", מפעילה עבור משרד החינוך, האגף הבכיר לבטחון, בטיחות ושעת חירום, את הלשכה לתאום טיולים וחדר מצב טיולים. כאן ניתן להגיש בקשות לתיאום טיולים ולעדכונים. במרכז מידע למטייל ניתן למצוא חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, דפי מידע ומידע נוסף בנוגע למסלולי טיולים על פי בחירת המטייל. 

עדכונים והודעות

30/12/2020
נטיעות קק"ל - יער מבא מודיעים 2021
האירוע יתקיים במס מועדים בחודש ינואר מוסדות המשתתפים באירוע מתבקשים לבחור באתר "נטיעות קק"ל - יער מבא מודיעים 2021".