צילום: דב גרינבלט

רפואה

הרפואה בטיול

 1. כל טיול ופעילות חוץ בית ספרית בשטחים הפתוחים מחוץ ליישוב מחייבים מלווה רפואי.
 2. בטיול (ללא פעילות אתגר/אטרקציה) המתבצע בתחום יישוב אין חובה לצרף מלווה רפואי.
 3. בטיולים בהם נדרש מלווה רפואי בשלב הנסיעה יכול נהג האוטובוס לשמש מגיש עזרה ראשונה אם הוסמך לכך על פי תקנון תעבורה. באוטובוס יהיה תיק עזרה ראשונה.
 4. מגיש עזרה ראשונה יכול לשמש בכפל תפקידים- גם כמאבטח חמוש.
 5. חובש / פארמדיק / רופא - אינו יכול לשמש בכפל תפקיד גם כמאבטח.
 6. מנהל בית הספר או האחראי לטיול יוודא כי הגורם הרפואי המלווה את הטיול נושא תעודה בתוקף מעידה על הסמכתו ונושא עמו תרמיל ציוד המתאים לתפקידו.
 7. להלן סוגי המלווים הרפואיים בטיול ורמת הכשרתם:
 • מגיש עזרה ראשונה (מע"ר): בוגר קורס שמשכו 30 שעות בעזרה ראשונה שעבר רענון בן 6 שעות בתום כל שנה או רענון בן 12 שעות בתום שנתיים ומציג תעודה על כך (אחות מוסמכת ו/או אחות כפרית פעילה רשאיות לשמש כמע"ר).   
 • חובש שביצע הכשרה באחד מהגופים האלה:
 • חובש בצה"ל בוגר קורס חובשים (שלב 6 ומעלה), כל עוד הוא משרת במילואים כחובש ומציג אישור הצה"ל על תפקידו במילואים כחובש והמועד האחרון ל ביצוע האימון לא יהיה מעל שנתיים.
 • חובש במד"א או פרמדיק שעבר קורס במד"א ופעיל במד"א או שלא עברו יותר משנתיים מסיום עבודתו במד"א.
 • כל חובש שהוכשר ו/או ביצע רענון בכל אחת מהחברות שאושרו להכשרת חובשים על ידי משרד הבריאות.
 • רופא בוגר בית ספר לרפואה ובעל רישיון עיסוק ברפואה מטעם משרד הבריאות.
 • פארמדיק יכול למלא מקום של רופא בליווי טיולים (לא כולל מחנות), עם גיבוי של רופא כתומך טלפוני.
 • הפארמדיק חייב להיות בעל תעודה מוכרת שהכיר בה מנהל משרד הבריאות או מי מטעמו, למד, הוכשר והוסמך באחת מהמסגרות המוכרות, משמש פארמדיק פעיל בגוף הצלה בהיקף של לפחות 50% משרת פארמדיק (לא משרה ניהולית), ביצוע רענון בשנתיים האחרונות (חובה פעם בשנתיים) ומחזיק בתעודות המעידות על כך (PALS, ACLS, PHTLS).
 1. מספר המלווים הרפואיים וסוגיהם ייקבעו באישור של הלשכה לתיאום טיולים ועל פי הטבלה והעקרונות המנחים המפורטים להלן:

מספר המטיילים

מס' המלווים הרפואיים

מע"ר

חובש

רופא

עד 60

1

 

 

100-61

2

 

 

150-101

2

1

 

200-151

2

1

 

250-201

2

1

 

300-251

3

1

 

350-301

3

2

 

400-351

3

2

 

450-401

3

2

1

500-451

3

2

1

 

 1. יש לצרף חובש (במקום מגיש עזרה ראשונה) גם לטיול המונה פחות מ-100 תלמידים במקרים אלו:

     - בטיול הכרוך בהליכה רגילה רצופה מעל 15 ק"מ ליום או ב"מסע נודד"

     - בטיול שמתוכננות במהלכו אטרקציות המתקיים בהתאם להוראות חוזר הוראות הקבע עה/4(ב), "פעילויות חוץ-בית-ספריות, סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים", המחייבות הימצאות חובש, כדוגמת טיפוס על מצוקים (סנפלינג) וגלישה מהם, גלישה זוויתית ומעבר/חצייה של גבים ומקווי מים.

 1. בטיול שנדרש בו אישור של גורמי הביטחון רשאים גורמים אלו לדרוש מלווים רפואיים מעל לקבוע בחוזרי המנכ"ל.
 2. במקרה של קבוצה גדולה המתפצלת לכמה קבוצות יהיה לכל קבוצה בת עד 50 תלמיד מגיש עזרה ראשונה ולכל קבוצה בת 101 תמיד יהיה חובש.

תכולת התיקים הרפואיים- ראו בדפי המידע