עקב עומס טיולים במערכת יתכנו עיכובים במתן האישורים. אין לפנות ללשכה טלפונית בנוגע לטיולים שטרם טופלו, אנא התאזרו בסבלנות עמכם הסליחה. 
 
צילום: דב גרינבלט

עדכון סמל מוסד

פרטי המוסד שמורים במערכת תאום טיולים ומופיעים בטופס הבקשה באופן אוטומטי. במידה ונתקלתם בפרטים שגויים אנא עדכנו אותנו במייל חוזר.

עדכון אנשי קשר במוסד
מתבצע על ידי מנהל/רכז הטיולים של המוסד באופן אינטרנטי.  


* שדות חובה