צילום: דב גרינבלט

שאלות נפוצות

כן. ניתן לקבל אישור בעל פה לשינוי מסלול במהלך טיול מחדר מצב טיולים. יש להקפיד לתעד את תוכן השינוי ואת שם המוקדן עמו דיברתם.
עבור עצירה בצידי הדרך, בתחנות דלק חניונים וכו', אין צורך לקבל אישור מיוחד מחדר מצב או להוסיף את הפעילות לאישור הביטחוני.

בכדי לשנות את האישור הביטחוני בעת שהטיול כבר נמצא בשטח, יש לפנות לחדר מצב בכדי לפרט את מהות השינוי. הפניה לחדר מצב תיעשה רק ע"י: אחראי הטיול או האחראי התאום (בתנאי שהם הרשומים באישור הביטחוני) / מנהל המוסד או רכז הטיולים של בית הספר (בתנאי שרשומים בסמל המוסד).

הפונה לחדר מצב צריך לפרט את מהות השינוי, ושינוי זה ייבדק ע"י חדר מצב בהתאם להגבלות גיל, כפל אטרקציות, מז"א וכו'. חדר מצב יעדכן את המטייל בדרישות הליווי הרפואי והביטחוני, וכן בהנחיות לאתר אשר עשויות להשפיע על הטיול.

כמה דגשים חשובים לגבי שינויים במהלך הטיול:

  • הוספת אטרקציה תיעשה רק לאחר שהמטייל ישלח לחדר מצב במייל או בפקס הצהרה כי ברשותו אישורי הורים לביצוע הפעילות וכי הוא מכיר את הנחיות חוזר מנכל פעילות ומתחייב לפעול לפיהן.
  • אין צורך לעדכן את חדר מצב על עצירת התרעננות בצידי הדרך או בתחנות דלק.
  • כל פעילות הדורשת תיאום מראש או היערכות מיוחדת לא ניתן להוסיפה במהלך הטיול. לדוגמא: טיולים בשטחי אש, אתרים הדורשים תאום ביהודה ושומרון, וכן פעילות ניווטים בשטח.
  • לא ניתן לשנות לחלוטין את מסלול הטיול , אלא במקרים חריגים. לדוגמא, אם הטיול המתוכנן הוא לגליל לא ניתן יהיה לשנות את אזור הטיול לערבה.