מצורף מתווה טיולי משרד-החינוך בקישור, ראו מפה מעודכנת אזורים מאושרים לטיול "חרבות ברזל" באשף מסלולים. 

ניהול סיכונים

כניסת משתמש