צילום: דב גרינבלט

בקשה להקלה

טופס בקשה להקלה מטופל על ידי משרד החינוך. הטופס לחינוך הפורמאלי יישלח  אינטרנטית ליו"ר וועדת הטיולים המחוזית ולחינוך הבלתי פורמאלי למפקח במנהל חברה ונוער,  יש לשלוח את הבקשה 14 יום מראש.    לבקשת יו"ר ועדת הטיולים המחוזית, יש לצרף לבקשה הצהרת מנהל המוסד החינוכי.

לא ניתן לבקש הקלות באבטחה וברפואה. 

* שדות חובה


תאריך הגשה: 25/04/24
   חזור