ניהול סיכונים

נחל אוג מעגלי שביל 8119 8122

המסלול עודכן בתאריך 07/12/2022
הגבלות והיתרים
מס' מפגע
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
אמצעים להקטנת הסיכון
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
1
תחילת מסלול בחניון סכנת דריסה.
3
2
6
  יש לתדרך את הנהג לעצירה עם הדלתות לכיוון המסלול, להעביר הוראות בטיחות למטיילים לפני ירידה מאוטובוס, לדרג הגעת האוטובוסים לחניון, להציב מבוגר ליד החניון שימנע התפזרות המטיילים, למשוך קבוצות ישר לתחילת מסלול.  
3
1
3
2
דרדרת בשביל  בירידה לנחל אוג, סכנת החלקה ונפילה.
2
2
4
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף, לא לדרדר אבנים. יש להציב מבוגר בנקודת התורפה לסיוע והשגחה.  
2
1
2
3
מכשול במסלול סכנת התמוטטות קירות הנחל. פציעת מטייל
3
3
9
  אין לשהות מתחת לקירות הנחל, הם מועדים להתמוטטות.  
3
1
3
4
מקטע המחייב שימוש ביתדות סכנת החלקה ונפילה מיתדות.
3
2
6
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף. יש להציב מבוגר בראש המכשול ובסופו כדי לקלוט מטיילים ולסייע להם.  
3
1
3
5
מקטע המחייב שימוש ביתדות סכנת החלקה ונפילה מיתדות.
3
2
6
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף. יש להציב מבוגר בראש המכשול ובסופו כדי לקלוט מטיילים ולסייע להם.  
3
1
3
6
מקטע המחייב שימוש ביתדות סכנת החלקה ונפילה מיתדות.
3
2
6
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף. יש להציב מבוגר בראש המכשול ובסופו כדי לקלוט מטיילים ולסייע להם.  
3
1
3
7
מקווה מים רדודים גב בנחל. סכנת החלקה ,פציעה או טביעה.
3
2
6
  אסורה הכניסה למים, יש להזהיר בהתאם ולהציב מבוגר להשגחה.  
3
1
3
8
מקטע המחייב שימוש ביתדות סכנת החלקה ונפילה מיתדות .
3
2
6
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף. יש להציב מבוגר בראש המכשול ובסופו כדי לקלוט מטיילים ולסייע להם.  
3
1
3
9
פיצול שבילים - שביל 8125 ושביל 8120 סכנת נתק בקבוצה/ אובדן הדרך.
2
2
4
שימו לב! המשך במעלה הנחל יכניס אתכם לשטח אש פעיל. אין להמשיך בשביל הירוק במעלה הנחל אם לא תואם שטח האש מול מוקד טבע.   יש לשים לב לסימון השביל/מסלול. להציב מבוגר בפיצול או בנקודת התורפה, לשמור על קשר עין עם המאסף, לחכות ולוודא שהאחרונים מגיעים בכל פיצול/עצירה ולבצע ספירת מטיילים לעיתים קרובות.  
2
1
2
10
הליכה לצד מצוק סכנת החלקה ונפילה, סכנת דרדור אבנים.
3
2
6
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף, לא לדרדר אבנים. יש להציב מבוגר בנקודת התורפה לסיוע והשגחה.  
3
1
3
11
פיצול שבילים - שביל 8120 ושביל 8122 סכנת נתק בקבוצה/ אובדן הדרך.
2
2
4
  יש לשים לב לסימון השביל/מסלול, נפנה ימינה עם השביל הכחול. להציב מבוגר בפיצול או בנקודת התורפה, לשמור על קשר עין עם המאסף, לחכות ולוודא שהאחרונים מגיעים בכל פיצול/עצירה ולבצע ספירת מטיילים לעיתים קרובות.  
2
1
2
12
נקודת תצפית מעל מצוק מצפור אוג סכנת החלקה ונפילה.
3
3
9
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף, לא לדרדר אבנים. יש להציב מבוגר בנקודת התורפה לסיוע והשגחה.  
3
2
6
13
סוף מסלול בחניון סכנת דריסה.
3
2
6
  יש לתדרך את הנהג לעצירה עם הדלתות לכיוון הגעת המטיילים , לדרג הגעת האוטובוסים לחניון, להציב מבוגר ליד החניון שימנע התפזרות המטיילים, למשוך קבוצות ישר לאוטובוס.  
3
1
3
מס' מפגע2
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
תחילת מסלול בחניון סכנת דריסה.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
2
6
אמצעים להקטנת הסיכון
  יש לתדרך את הנהג לעצירה עם הדלתות לכיוון המסלול, להעביר הוראות בטיחות למטיילים לפני ירידה מאוטובוס, לדרג הגעת האוטובוסים לחניון, להציב מבוגר ליד החניון שימנע התפזרות המטיילים, למשוך קבוצות ישר לתחילת מסלול.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
1
3
מס' מפגע4
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
דרדרת בשביל  בירידה לנחל אוג, סכנת החלקה ונפילה.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
2
2
4
אמצעים להקטנת הסיכון
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף, לא לדרדר אבנים. יש להציב מבוגר בנקודת התורפה לסיוע והשגחה.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
2
1
2
מס' מפגע8
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
מכשול במסלול סכנת התמוטטות קירות הנחל. פציעת מטייל
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
3
9
אמצעים להקטנת הסיכון
  אין לשהות מתחת לקירות הנחל, הם מועדים להתמוטטות.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
1
3
מס' מפגע10
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
מקטע המחייב שימוש ביתדות סכנת החלקה ונפילה מיתדות.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
2
6
אמצעים להקטנת הסיכון
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף. יש להציב מבוגר בראש המכשול ובסופו כדי לקלוט מטיילים ולסייע להם.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
1
3
מס' מפגע12
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
מקטע המחייב שימוש ביתדות סכנת החלקה ונפילה מיתדות.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
2
6
אמצעים להקטנת הסיכון
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף. יש להציב מבוגר בראש המכשול ובסופו כדי לקלוט מטיילים ולסייע להם.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
1
3
מס' מפגע14
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
מקטע המחייב שימוש ביתדות סכנת החלקה ונפילה מיתדות.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
2
6
אמצעים להקטנת הסיכון
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף. יש להציב מבוגר בראש המכשול ובסופו כדי לקלוט מטיילים ולסייע להם.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
1
3
מס' מפגע16
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
מקווה מים רדודים גב בנחל. סכנת החלקה ,פציעה או טביעה.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
2
6
אמצעים להקטנת הסיכון
  אסורה הכניסה למים, יש להזהיר בהתאם ולהציב מבוגר להשגחה.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
1
3
מס' מפגע18
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
מקטע המחייב שימוש ביתדות סכנת החלקה ונפילה מיתדות .
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
2
6
אמצעים להקטנת הסיכון
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף. יש להציב מבוגר בראש המכשול ובסופו כדי לקלוט מטיילים ולסייע להם.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
1
3
מס' מפגע20
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
פיצול שבילים - שביל 8125 ושביל 8120 סכנת נתק בקבוצה/ אובדן הדרך.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
2
2
4
אמצעים להקטנת הסיכון
שימו לב! המשך במעלה הנחל יכניס אתכם לשטח אש פעיל. אין להמשיך בשביל הירוק במעלה הנחל אם לא תואם שטח האש מול מוקד טבע.   יש לשים לב לסימון השביל/מסלול. להציב מבוגר בפיצול או בנקודת התורפה, לשמור על קשר עין עם המאסף, לחכות ולוודא שהאחרונים מגיעים בכל פיצול/עצירה ולבצע ספירת מטיילים לעיתים קרובות.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
2
1
2
מס' מפגע22
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
הליכה לצד מצוק סכנת החלקה ונפילה, סכנת דרדור אבנים.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
2
6
אמצעים להקטנת הסיכון
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף, לא לדרדר אבנים. יש להציב מבוגר בנקודת התורפה לסיוע והשגחה.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
1
3
מס' מפגע24
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
פיצול שבילים - שביל 8120 ושביל 8122 סכנת נתק בקבוצה/ אובדן הדרך.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
2
2
4
אמצעים להקטנת הסיכון
  יש לשים לב לסימון השביל/מסלול, נפנה ימינה עם השביל הכחול. להציב מבוגר בפיצול או בנקודת התורפה, לשמור על קשר עין עם המאסף, לחכות ולוודא שהאחרונים מגיעים בכל פיצול/עצירה ולבצע ספירת מטיילים לעיתים קרובות.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
2
1
2
מס' מפגע26
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
נקודת תצפית מעל מצוק מצפור אוג סכנת החלקה ונפילה.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
3
9
אמצעים להקטנת הסיכון
  יש לקיים אזהרה ותדריך מוקדם להליכה זהירה ואיטית, לא לדחוף, לא לעקוף, לא לדרדר אבנים. יש להציב מבוגר בנקודת התורפה לסיוע והשגחה.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
2
6
מס' מפגע28
תמונת הסיכון
תיאור המפגע ומיקומו
סוף מסלול בחניון סכנת דריסה.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
2
6
אמצעים להקטנת הסיכון
  יש לתדרך את הנהג לעצירה עם הדלתות לכיוון הגעת המטיילים , לדרג הגעת האוטובוסים לחניון, להציב מבוגר ליד החניון שימנע התפזרות המטיילים, למשוך קבוצות ישר לאוטובוס.
חומרת הסיכון
סבירות הסיכון
מידת הסיכון
3
1
3
אורך המסלול (ק"מ)
4
משך המסלול (שעות)
2-4
עונות מתאימות
קיץ, סתיו, חורף, אביב
מפת סימון שבילים
יהודה וירושלים
אורך המסלול (ק"מ)
4
משך המסלול (שעות)
2-4
עונות מתאימות
קיץ, סתיו, חורף, אביב
מפת סימון שבילים
יהודה וירושלים
מספרי חירום רלוונטיים
• מטיילי משרד החינוך - חדר מצב טיולים 02-6222211 • לקוחות מוקד טבע – "מוקד 24" 02-6233221 • קו חירום הצלת חיים 9267* • משטרה: 100 בתי חולים: • ירושלים הדסה הר הצופים - 02-5844111 • ירושלים הדסה עין כרם – 02-6777111
הגעה לתחילת המסלול
המסלול מעגלי.

הגעה מכיוון ירושלים–  נוסעים על כביש 1 ממעלה אדומים לכיוון ים המלח. בצומת אלמוג, כ-4 ק"מ לפני צומת בית הערבה פונים דרומה לעבר היישוב אלמוג. לאחר קילומטר וחצי נעבור את הפניה לישוב וכ100 מטר אחריה נפנה ימינה לחניון.
הגעה לסוף המסלול
המסלול מעגלי.
סיפור דרך

נרד מהקצה הדרומי של החניון בשביל תלול יחסית, בשביל כחול 8119 (בעבר ירוק 8125), על פי השילוט "למסלול טבעתי קניון נחל אוג תחתון". בסוף הירידה לערוץ נרד ימינה לכיוון מערב. לאחר כ300 מטרים נגיע לחלקו המעוקי של המסלול, המתאפיין במשטחי סלע ובולדרים. לאחר 300 מטר נוספים נעלה בסולם יתדות מתכת, 10 מטרים אחריו סולם נוסף ובמרחק מטרים ספורים ממנו שני סולמות נוספים. בשלב זה המעוק נהיה פחות גבוה אך עדיין מאופיין במדרגות סלע ובולדרים. ביציאה מהמעוק נעבור מהסימון הכחול לשחור, על פי השילוט לקיבוץ אלמוג, בשביל ג'יפים. אין להמשיך בנחל או לפנות שמאלה- הדרך מובילה לשטח אש! נצא מהערוץ ונמשיך כ300 מטר על השביל השחור, נעבור בטונדה וכ50 מטר לאחריה נפנה ימינה לכיוון מזרח עם הסימון הכחול, לכיוון הישוב הנראה לעין . יש להמשיך להתקדם מעל הנחל מכיוון צפון . תוך כ300 מטרים נגיע לשלט "ימינה למצפור. מנקודה זו רואים את החניון ממנו יצאנו למסלול ויש להמשיך על השביל המוביל אליו עד לחניון.

 

הערות נוספות
מים (נק' מילוי וכו') – אין מקורות מים למילוי במהלך המסלול.
המסלול מוצל יחסית – יש להקפיד על שתייה מרובה וכובעים. יש להתעדכן בתחזית עומסי החום מול חדר מצב בבוקר הטיול.
שטח אש – חלק מהמסלול סמוך לשטח אש.